קצת על תכניות אדריכליות ומהן תכניות הגשה?

כשיוצאים לטיול כדאי שתהיה לנו מפה. במפה נסמן נק' עצירה, נקודות עניין, מקומות לינה, מקומות לאכול וכיו"ב. שיפוץ די דומה באופיו למסע ומסעות צריך לתכנן. סט התוכניות האדריכליות הוא בעצם המפה והעלונים שיוביל אותנו בבטחה בשבילי המסע שלנו.

אז מהי תכנית אדריכלית לשיפוץ בעצם?

תכנית אדריכלית לשיפוץ מורכבת מסט של תוכניות המשורטטות במבט על, בקנה מידה של 1:50, אליה יתווספו חזיתות וחתכים ופרטים מיוחדים במידה ויש, בקנה מידה גדול יותר של 1:20 או 1:25. לרוב התוכנית נערכת בתכנת אוטוקאד המשמשת את האדריכלים ואת המהנדסים.

תוכניות אלו מפרטות את פרטי והליכי השיפוץ. רצוי לסמן את התוכניות הסופיות כתוכניות לביצוע בתוספת התאריך, בכדי למנוע שימוש בתוכניות לא עדכניות.

סוגי תכניות שקיימות בשיפוץ

תוכניות הריסה

תכנית הריסה מתארת את החלקים בבית שמיועדים להריסה ופינוי : קירות להריסה, הנמכות לפירוק ובטונים, סניטריה, מטבחים, חיפויים וכיוב'. מפרט ההריסה המלא יופיע גם בכתב הכמויות למכרז, ובהערות נלוות לתכנית ההריסה . מוגשת בקנ"מ 1:50.

תכנית בנייה

תכנית בנייה כוללת את מידות הבנייה (עובי גובה ואורך) של הקירות והמפתחים ואת מיקומם המדויק בחלל. בתוכנית יפורטו החומרים השונים הדרושים לבנייה, שיסומנו בצבעים שונים (כגון הבדלה בין קירות בנייה, חגורות בטון וקירות גבס) והפניות לפרטי מסגרות או נגרות. הנמכות תקרה או קורות יורדות ופרטים קונזוליים (מרחפים) ו/או בניה נמוכה ישורטטו בד"כ בקווים מקווקוים. תכנית בניה לשיפוץ פנים מוגשת בקנ"מ 1:50. הרחבות ותוספות בניה וחוץ שמוגשות לוועדה יהיו בקנ"מ 1:100 בחלקן.

תכנית אינסטלציה

תכנית אינסטלציה מתארת את מערכות התשתית בבית. כעקרון, בבית ישנן שתי מערכות אינסטלציה : מערכת המים ומערכת השפכים והדלוחים או בשפה פשוטה מי שתייה רחצה וביוב. בתוכנית מופיעות נק' הקצה של הובלת המים, וסוג האינטרפוצים (מנגנון של ברז מיקסר המותקן בדרך-כלל בקיר המקלחת), אסלות, ברזים ומיקומם. מוגשת בקנ"מ 1:50.

תכנית חשמל

תכנית חשמל מתארת וממקמת נקודות חשמל (גובהן וסוגן), אופי ההזנה למבנה, סוג ארון (רגיל, תלת פאזי וכו'), קווים ישירים לארון החשמל ושרשורים . לפעמים מצורף לתוכנית תכנון תקשורת, אודיו וכבלים(מיקומים גבהים וכיוב'). מוגשת בקנ"מ 1:50.

לתוכנית יצורף מקרא שמפריד בין סוגי נקודות החשמל (רגילות, כוח, ממוגנות מים ותלת פאזה), ריכוזים למחשבים ומולטימדיה. כמות נקודות החשמל לסוגיהן השונות וסוג אביזרי הקצה יופיעו בכתב הכמויות.

תכנית מיזוג וניקוזים

תכנית מיזוג וניקוזים מפרטת את סוגי המזגנים ומיקומם.
ממקמת את פתחי השרות, ההזנות , פילטרים ואוויר חוזר, החיבורים של ניקוז המזגן למערכת דלוחים ביוב. מוגשת בקנ"מ 1:50.
רצוי שאיש מיזוג יתכנן לכם מערכת זו כראוי ויאפיין לכם את המערכת כך שתתאים לחללי הבית.

תכנית ריצופים וחיפויים / פריסות

תכנית ריצופים וחיפויים / פריסות מתארת את הריצופים והחיפויים בצרוף מידע על גודלם, אופן התקנתם, והצבתם במרחב. החיפויים, פסי ניתוק ופרופילים שונים יקבלו גם שרטוטי חזיתות והיטלי צד. פודסטים, מדרגות, קופינג וספי חלונות מיוחדים ישורטטו גם בחתך. מוגשת בקנ"מ 1:50.

לאמבטיות או לפרטים מסוימים יוצאו תוכניות נפרדות בקנ"מ 1:25.

תכנית הנמכות תקרה

תכנית ריצופים וחיפויים / פריסות מתארת את הריצופים והחיפויים בצרוף מידע על גודלם, אופן התקנתם, והצבתם במרחב. החיפויים, פסי ניתוק ופרופילים שונים יקבלו גם שרטוטי חזיתות והיטלי צד. פודסטים, מדרגות, קופינג וספי חלונות מיוחדים ישורטטו גם בחתך. מוגשת בקנ"מ 1:50.

לאמבטיות או לפרטים מסוימים יוצאו תוכניות נפרדות בקנ"מ 1:25.

תכנית תאורה

תכנית תאורה ממקמת את התאורה בתקרה, קירות ובנגרות. בתוכנית יפורט מיקום המפסקים והמחלפים, שרשורים בין מנורות, שרטוטי פרופילים לתאורות שקועות, סוג המנורות ולפעמים גם K – מידת הבהירות של האור המופץ (Kalvin). מוגשת בקנ"מ 1:50.

תכנית זו יכולה להשתלב אצל חלק מהאדריכלים עם תכנית החשמל.

תכנית העמדה / הצבה

תכנית העמדה / הצבה מיועדת להמחשה ללקוח ומתארת ממבט על את חלוקת החללים האדריכלית של המבנה (basic layout) מוגשת בקנ"מ 1:50, 1:25.

תכנית ריהוט

תכנית ריהוט נועדה לתת אינפורמציה ויזואלית מדויקת על המיקום של כל הריהוט בחלל. תכנית זאת מתייחסת לרוב לעיצוב הפנים של הבית ותפקידה לעזור להבין את סוגי הריהוט, צורתם ומיקומם בחלל. מוגשת בקנ"מ 1:50.

תכנית אלומיניום ותריסים

תכנית אלומיניום ותריסים מתארת במידות את גודל מפתחי החלונות/וויטרינות,  סוג הפרופילים ליישום (אלומיניום/בלגי/אחר),וכן סוג התריסים (חשמליים/רגילים).

השרטוטים יבוצעו ע"י  ספק האלומיניום (בהנחיית האדריכל) , שיוציא גם שרטוט לכל מפתח בנפרד. בקנ"מ 1:25 ופרטי פרופיל 1:1

תכנית סניטריה

תכנית סניטריה רלוונטית יותר להרחבות ותוספות בניה.  התוכנית מצורפת לבקשה להיתר וכוללת מפה טופוגרפית שכוללת ביוב, שוחות קיימות ושוחות מבוקשות. מוגשת בקנ"מ 1:100.

תכנית קונסטרוקציה

תכנית קונסטרוקציה (תכנון שלד תומך הנדסי) נפוצה יותר בבתים להרחבה, בנייה על גג או חפירת ויציקת מרתפים והוספת ממ"דים .התוכנית מתארת מיקום  קורות, עמודים וחגורות, סוג זיוני הפלדה בבטון, סוג הבטון , פרופילי פלדה, פרזולים, תומכות ועוד.

מהו כתב הכמויות?

כתב הכמויות הוא נגזרת של התוכנית האדריכלית ונכתב ע"י האדריכל בסיום שלב התכנון .כתב הכמויות הוא בעצם פרוק השיפוץ לפרטיו הקטנים ביותר ומתאר בפרוטרוט את סוגי העבודה , חומרים, ושטח/נפח העבודות לפי מ"ר, מ"א ו/או יחידות כמותיות.

כתב הכמויות מאפשר לקבלן לקחת בחשבון את כל פרטי הביצוע ולהוציא מחיר מדויק ככל האפשר . כתב הכמויות חיוני גם למזמין העבודה במובן שהיה ויש תוספות, ו/או בלתמ"ים, אז ישנו כבר מחירון מוסכם בין הצדדים.

מהי תכנית הגשה (גרמושקה)?

תכנית הגשה היא סט תוכניות שמיועדות לקבלת היתר בנייה. תוכניות אלו מוגשות ע"י אדריכל לוועדה מקומית לתכנון והבניה, מקופלות כספר. וכוללות :

מפה טופוגרפית (ע"י מודד מוסמך)בקנ"מ 1:250 שיש בה גבהים של השטח ומיקום השטח לפי קואורדינטות.

מפה מצבית מספקת ממבט על את כל המידע הנחוץ על השטח. מיקומי עצים עמודי חשמל תאורה.

תכנית פיתוח: קנ"מ 1:250 שמספקת מידע על השטחים שגובלים בחלקה , ביוב עירוני, חומות, פילרים, כבישים, דרכי גישה, תשתיות כבלים ומבנים צמודים וקרובים לחלקה.

תוכניות ותשריטים קומתיים ( 1:100) של המבנה.

לפחות 2 שרטוטי חתך של הקומות (קנ"מ 1:100),

מבטי על וצד של כל קומה כולל כניסות חללים מרוצפים מדרגות וקבועות על המבנה חזיתות אורך ורוחב וחתכים.

תכנית שלד (קונסטרוקציה) שמוגשת ע"י מהנדס בניין

למפות אלו מצרפים את פרטי עורך הבקשה (אדריכל/ארכיטקט), מתכנן השלד (מהנדס/ קונסטרוקטור), מבקש ההיתר, ייעוד הנכס,  מען ,כתובת ופרטים מזהים.