Knopler & Landver​

לפעמים גם אתר זקוק לשיפוץ. נשוב בקרוב.

שיפוצים

החברה הוקמה לפני עשרים שנה ע"י רוני קנופלר.

החברה פעילה בתחומי השיפוצים הכלליים, שיפוצי היוקרה, עבודות בינוי שיפוץ מבנים ועבודות גמר.

החברה עובדת מול לקוחות פרטיים, לקוחות עסקיים ולקוחות מוסדיים.

החברה מספקת פתרון ביצועי כולל עם איכות ביצוע ללא פשרות. אנו מתמחים בביצוע עבודות מיוחדות תוך הקפדה על איכות בחומרים ובאיכות

העבודה, עמידה בלוחות זמנים ומתן מענה וליווי ללקוח לאורך הפרויקט.

התמחויות : משלב ההריסה לבנייה או לשיפוץ עד מפתח.

אנו כאן כדי לשמוע, לייעץ, ולהעניק לך מהידע והניסיון שלנו וליצור את סביבת המגורים המושלמת עבורך,

בו אתה תספק את החזון – ואנו נהיה בביצוע!